TAB key – Berfungsi untuk? Jawaban Soal Terbaru 2022

  • Whatsapp

TAB key – Berfungsi untuk?

Bacaan Lainnya
  1. Add mode
  2. edit mode
  3. Knife Mode
  4. Transparan Mode
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. edit mode.

Dilansir dari Ensiklopedia, tab key – berfungsi untuk edit mode.

Itulah tadi jawaban dari TAB key – Berfungsi untuk?, semoga membantu.

Kemudian, Pak Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Ngingu Ayam Buras Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki wis ora akeh bedane. Sanajan padesan, dalan-dalan ya wis akeh sambungan listrik. Sarana komunikasi dan informasi modheren uga wis ngambah karang padesan. Tumrap warga desa saperangan uga wis tepung karo sing jenenge internet. Jenenge HP wis dudu barang langka maneh, nanging wis kayadene barang lumrah liyane. Mula saka iku, warga ing padesan luwih seneng, luwih tentrem, lan krasan manggon ing desa. Wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem. Menawa nganggo sarana hiburan yaiku radio, tape recorder, lan TV wis mratah ing saben omah ana. Barang-barang iku wis kayadene barang kebutuhan mirunggan liyane sing kudu diduweni. Wong omah-omah manggon ing padesan, lumrahe padha duwe samben ngingu kewan. Ana sing ngingu bangsane iwan kayata dara, pitik, bebek, menthok, lan liya-liyane. Ana uga sing ngingu wedhus, sapi, kebo, jaran lan sapanunggalane. Semono uga ing Desa Sela Maya akeh-akehe padha ngingu pitik. Meh saben omah duwe kandhang pitik. Akeh-akeh sing padha ngingu yaiku jenise pitik kampung utawa ayam buras. Pitike ora pati gedhe nanging giras amarga kulina diumbar. Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki? dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang lengkap.

Nantikan Jawaban Yang Lainnya,

Jawaban ini telah diperbaharui pada tanggal 2022-05-12 18:26:08

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.